• slider image 259
  • slider image 260
  • slider image 251
  • slider image 252
  • slider image 253
  • slider image 254
:::
-
新聞載入中,請稍後...
ㄅㄧㄢ    ㄅㄧ ˋ ㄖㄨ ˋ ㄌㄧ ˇ
鞭,鞭策;辟,透徹。鞭策剖析到最深層,指做學問自我督策,深入精微研究。後多以之形容言辭或文章說理深刻、透徹。
more...
◎ 謊言就像一朵盛開的鮮花,外表美麗,生命短暫。

證嚴法師

:::
學學英文
Who knows!
誰知道呀!

活動快照

好站推薦